PROJEKTY UE Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Półwysep Lipa
 

Zadzwoń 605 44 66 55

PROJEKTY UE Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROJEKTY UE Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
"WYPOCZYNEK DLA AKTYWNYCH - UTWORZENIE NOWOCZESNEJ WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU REKREACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ REZERWACJI ON-LINE"
 
 

 Maknitt – Tur Sp. o .o. w dniu 20.02.2020 podpisała umowę na dofinansowanie w ramach operacji w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Cele i opis operacji

Rozwój/Wzrost aktywności gospodarczej obszaru LSR poprzez utworzenie nowoczesnej wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego z możliwością rezerwacji on-line oraz utworzenie dwóch miejsc pracy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.
 

Dzięki realizacji operacji

w kompleksie wypoczynkowym Półwysep Lipa udostępnione zostaną turystom/klientom nowoczesne sprzęty rekreacyjne w postaci  rowerów wodnych  4 i 6 osobowy, kajaków  wraz z wiosłami i kapokami, łodzie żaglowe Omega z pełnym osprzętem oraz rowery górskie. Dodatkowo zaplanowano zakup przyczep do kajaków oraz kamizelek asekuracyjnych.

 

Stworzony zostanie także panel do rezerwacji on-line dla usług rekreacyjnych na Półwyspie Lipa. Dzięki temu zastosowana zostanie nowa, ulepszona technologia w postaci możliwości rezerwacji przez Internet  sprzętu rekreacyjnego,  niestosowana dotychczas na obszarze Gminy Karsin oraz obszarze LSR. 

 

Potrzeba realizacji

operacji wynika z doświadczeń Wnioskodawcy uzyskanych podczas bieżącej działalności.  Dotychczasowe doświadczenia Maknitt-Tur potwierdzają problemy osób korzystających z usług turystycznych i rekreacyjnych, w szczególności:

-mała dostępność przedsiębiorców/miejsc oferujących kompleksowe usługi w zakresie wypożyczania sprzętu (mały wybór sprzętu u jednego przedsiębiorcy)

-brak możliwości wcześniejszej rezerwacji wybranego sprzętu przez Internet.

 

W ramach projektu zaplanowano utworzenie nowoczesnej wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego poprzez:

  • zakup rowerów wodnych 4 i 6 osobowych - sprzęt rekreacyjny do wypożyczania

  • zakup kajaków - pakiet (kajak,2 wiosła,2 kapoki) z transportem - sprzęt rekreacyjny do wypożyczania

  • zakup przyczep do kajaków – niezbędne do przewozu kajaków

  • zakup łodzi żaglowych Omega z pełnym osprzętem - sprzęt rekreacyjny do wypożyczania

  • zakup kamizelek asekuracyjnych – niezbędny sprzęt ratunkowy 

  • zakup rowerów górskich - sprzęt rekreacyjny do wypożyczania

  • stworzenie panelu do rezerwacji on-line

  • zakup dodatkowego sprzętu biurowego i kasy fiskalnej