PROJEKTY UE "SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych" - Półwysep Lipa
 

Zadzwoń 605 44 66 55

PROJEKTY UE "SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych"

PROJEKTY UE "SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych"

Projekt granowy „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

Maknitt-Tur Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wielu korzysta ze wsparcia w postaci usług doradczych w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, nr Umów:

UDG-SPE.01.2020/001 o powierzenie grantu na Projekt: WNG-SPE.01.2020/001  .

Celem ww. projektów jest realizacja prorozwojowych usług doradczych przeciwdziałających negatywnym skutkom gospodarczym wynikającym z pandemii COVID-19.

Planowane działania i cele projektu to :

1. Zdefiniowanie nowej, realnej strategii antykryzysowej;

2. Zarządzenie zmianą w procesie produkcyjnym i wynikająca z niej nowa oferta handlowa dostosowana do zmian w branży hotelarsko-gastronomicznej;

3. Opracowanie systemów motywacyjnych, oceny, przywództwa i rozwoju w czasie kryzysu. Optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich. 

Wartość projektu:
WNG-SPE.01.2020/001 – 94 000 zł wkład Funduszy Europejskich 89 300,00 zł