PROJEKTY UE Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Półwysep Lipa
 

Zadzwoń 605 44 66 55

PROJEKTY UE Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Zwiększenie potencjału produkcyjnego Maknitt-Tur Sp. Z o.o. poprzez montaż systemu fotowoltaiki oraz zakup urządzeń gastronomicznych i stworzenie nowoczesnego ciągu technologicznego.


Maknitt – Tur Sp. o .o. w dniu 26.06.2023 w Gdańsku podpisała umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji "Zwiększenie potencjału produkcyjnego Maknitt-Tur Sp. z o.o. poprzez montaż systemu fotowoltaiki oraz zakup urządzeń gastronomicznych i stworzenie nowoczesnego ciągu technologicznego.  Dofinansowanie zostało przyznane w ramach operacji w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Celem projektu

jest rozwój przedsiębiorstwa Makntt-Tur Sp. z o.o. oraz wprowadzenie nowych usług i produktów poprzez montaż systemu fotowoltaiki oraz zakup urządzeń gastronomicznych i stworzenie nowoczesnego ciągu technologicznego w celu rozwoju aktywności gospodarczej obszaru LSR i utworzenia 2 miejsc pracy.


Przedmiotem operacji

jest montaż systemu fotowoltaiki o mocy ok 32 kWp oraz zakup urządzeń gastronomicznych służących do stworzenia nowego ciągu technologicznego, dzięki któremu możliwe będzie samodzielne przygotowywanie przez pracowników spółki dań gotowych do spożycia (pakowane dania cateringowe) oraz dań wędzonych. 

Dzięki nowemu systemowi produkcji i pakowania dań Maknitt-Tur Sp. z o.o. zamierza wprowadzić nową usługę na terenie objętym LSR, czyli dietę pudełkową (catering dietetyczny) - wnioskodawca zamierza zaopatrywać osoby indywidualne na obszarze działania LGD Stolem. 

Wartością dodaną projektu będzie możliwość obsługi dodatkowych segmentów rynku:

- zaopatrywanie w gotowe dania imprez bankietowych;

- zaopatrywanie w gotowe dania grup zorganizowanych wypoczywających na obszarze LSR, a nie mających możliwości przygotowania wyżywienia (spływy kajakowe, zawody sportowe, grupy biwakowe, itp.);

- zaopatrywanie w zestawy obiadowe instytucji, którym nie opłaca się prowadzenie własnej kuchni.


Miejscem przeprowadzenia operacji

jest budynek usługowy z zapleczem gastronomicznym znajdujący się na działce nr 33, obręb Mały Klincz w Gminie Kościerzyna, której właścicielem jest spółka.

 

Korzyści z przeprowadzenia operacji

Planowana operacja przyczyni się  bezpośrednio do znacznego rozwoju spółki Maknitt-Tur jako przedsiębiorstwa oferującego usługi oparte na lokalnych zasobach i potencjale obszaru LSR oraz zwiększy aktywność mieszkańców na lokalnym rynku zatrudnienia przez stworzenie nowych miejsc pracy.