PROJEKTY UE Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Półwysep Lipa
 

Zadzwoń 605 44 66 55

PROJEKTY UE Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PROJEKTY UE Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 „Europejski Fundusz rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

Zwiększenie potencjału produkcyjnego Maknitt-Tur Sp. z o.o. poprzez montaż systemu fotowoltaiki oraz zakup urządzeń gastronomicznych i stworzenie nowoczesnego ciągu technologicznego”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 
 
Realizowana przez Beneficjenta operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego głównego dla poddziałania 'Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.


W wyniku realizacji operacji osiągnięto następujący cel:

Wprowadzenie nowych usług i produktów w przedsiębiorstwie Maknitt-Tur Sp. z o.o. dzięki montażowi systemu fotowoltaiki oraz zakup urządzeń gastronomicznych i stworzenie nowoczesnego ciągu technologicznego w celu rozwoju aktywności gospodarczej obszaru LSR i utworzenia 2 miejsc pracy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.


Powyższy cel został osiągnięty poprzez następujące wskaźniki jego realizacji:

Wskaźnik: Liczba utworzonych miejsc pracy

Wartość docelowa wskaźnika: 2

Osiągnięta wartość wskaźnika: 2

Jednostka miary wskaźnika: pełny etat średnioroczny

Sposób pomiaru wskaźnika: umowa o pracę, deklaracja ZUS

 

 

Szczegółowym przedmiotem operacji jest montaż systemu fotowoltaiki o mocy ok 32 kWp oraz zakup urządzeń gastronomicznych służących do stworzenia nowego ciągu technologicznego, dzięki któremu możliwe będzie samodzielne przygotowywanie przez pracowników spółki dań gotowych do spożycia (pakowane dania cateringowe) oraz dań wędzonych. 

Dzięki nowemu systemowi produkcji i pakowania dań Maknitt-Tur Sp. z o.o. zamierza wprowadzić nową usługę na terenie objętym LSR, czyli dietę pudełkową (catering dietetyczny) - wnioskodawca zamierza zaopatrywać osoby indywidualne na obszarze działania LGD Stolem. 

Wartością dodaną projektu będzie możliwość obsługi dodatkowych segmentów rynku:

- zaopatrywanie w gotowe dania imprez bankietowych;

- zaopatrywanie w gotowe dania grup zorganizowanych wypoczywających na obszarze LSR, a nie mających możliwości przygotowania wyżywienia (spływy kajakowe, zawody sportowe, grupy biwakowe, itp.);

- zaopatrywanie w zestawy obiadowe instytucji, którym nie opłaca się prowadzenie własnej kuchni.

Miejscem przeprowadzenia operacji jest budynek usługowy z zapleczem gastronomicznym znajdujący się na działce nr 33, obręb Mały Klincz w Gminie Kościerzyna, której właścicielem jest spółka.


Na koszty projektu składały się następujące wydatki:

1.      Instalacja fotowoltaiczna z montażem

2.      System chłodnictwa i klimatyzacji

3.      Komora mroźnicza

4.      Wędzarnia przemysłowa

5.      Zgrzewarka półprzemysłowa

6.      Schładzarka szokowa

7.      Patelnia gastronomiczna

8.      Kuchnia gastronomiczna

9.      Krajalnica

10.    Witryny chłodnicze

11.     Zabudowa meblowa ze stali nierdzewnej

 

Wartość projektu: 484 127,54 zł

Kwota dofinansowania: 230 681,00 zł