PROJEKTY UE RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Półwysep Lipa
 

Zadzwoń 605 44 66 55

PROJEKTY UE RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

PROJEKTY UE RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w MAKNITT-TUR Sp. z o.o.”

Beneficjent: Maknitt-Tur Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numer umowy o dofinansowanie: RPPM.02.02.01-22-0294/20-00

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa:02. Przedsiębiorstwa
Działanie:  02.02. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne
Poddziałanie: 02.02.01. Inwestycyjne profilowane – wsparcie dotacyjne

Wartość projektu: 399 711,88 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 341 038,88 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 250 00,00 PLN

Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrona zdrowia oraz zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem wśród pracowników oraz Gości restauracji i domków campingowych na terenie Kompleksu Wypoczynkowego Półwysep Lipa.