Regulamin - Półwysep Lipa

Regulamin

Pobyt na terenie Półwyspu Lipa jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją poniższego regulaminu.

1.  Meldunek i opłaty

 • Recepcja jest czynna codziennie w godzinach 9.00 do 19.00 lub jeśli inaczej wg informacji na recepcji.
 • Obowiązuje dokonanie formalności meldunkowych w recepcji niezwłocznie po przybyciu.
 • Opłata za cały pobyt uiszczana jest w dniu przyjazdu. Należy rozliczyć się w godzinach pracy recepcji.
 • Obowiązują opaski na rękę pozwalające na identyfikacje Gościa.
 • Udzielamy zwrotu gotówki za niewykorzystane wyżywienie i parking.

2.  Doba pobytu

Doba pobytowa rozpoczyna się od godz. 15.00 pierwszego dnia pobytu, a kończy się o godz. 11.00 w dniu wyjazdu. Doba pobytowa na polu campingowym trwa od 15.00 do 12.00. Wczasowiczów kończących pobyt uprzejmie prosimy o wymeldowanie się do tej godziny. Wymeldować się należy w godzinach pracy recepcji. Przedłużenie doby pobytowej na polu campingowym ( po uprzedniej rezerwacji i w miarę dostępności miejsc ) podlega opłacie za następną rozpoczętą dobę.

3.  Bramy główne campingu

W godzinach 2200 - 700 zamykamy główną bramę wjazdową.Wyjazd i wjazd na teren w tych godzinach możliwy po kontakcie telefonicznym ze stróżem. Numer do stróża / alarmowy 691-81-51-51  znajduje się na drzwiach recepcji  oraz bramie wjazdowej.

4.   Cisza nocna i zakłócanie spokoju

Na terenie obowiązuje zakaz głośnego puszczania muzyki niezależnie od ciszy nocnej. Właściciele zwierząt proszeni są o zapewnienie im odpowiedniej opieki, aby nie zakłócały spokoju szczekaniem, wyciem itp.. Prosimy nie zakłócać spokoju innym turystom także w żaden inny sposób. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 8.00 następnego dnia. Wszelkie zakłócenia ciszy nocnej prosimy zgłaszać pod numerem alarmowym 691-81-51-51. Prosimy o zachowanie zgodne z normami zachowań międzyludzkich oraz turystycznych z poszanowaniem dla innych turystów oraz obsługi. Zakłócanie ciszy, niestosowanie się do zaleceń obsługi w tej kwestii (w szczególności stróża) lub wulgarne odnoszenie się do innych turystów i obsługi może skutkować usunięciem z Półwyspu Lipa bez zwrotu kosztów dalszego pobytu.

5.   Obecność gości

Po przybyciu na teren Półwyspu Lipa goście mają obowiązek zgłosić swoją obecność w recepcji, dokonać opłat za pobyt wg cennika i stosować się do niniejszego regulaminu. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie po godz. 2200 . Zabrania się wpuszczania gości własną kartą wjazdową.

6.   Wyrażamy zgodę na pobyt zwierząt, których właściciele przestrzegają poniższych zasad:                                        

 • zgłoszenie pobytu zwierzęcia i uiszczenia za nie opłaty wg cennika;
 • wyprowadzanie psów wyłącznie na smyczy i sprzątania po swoich pupilach;
 • zapewnienie im odpowiedniej opieki, aby nie zakłócały spokoju szczekaniem, wyciem itp.;
 • posiadanie aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga;
 • respektowanie zakazu wprowadzania zwierząt na teren plaży, placu zabaw oraz punktów gastronomicznych;
 • posiadanie legowiska dla zwierzaka - zabrania się wchodzenia zwierząt na kanapy, łóżka, fotele.

7.   Palenie wyrobów tytoniowych.

Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych w obrębie domków, restauracji, sanitariatów, placu zabaw, plaży oraz wszelkich pomieszczeń zamkniętych. Niedopałki prosimy wyrzucać wyłącznie do popielnic lub śmietników. Kara za palenie w domku – 500 zł.

8.  Porządek na terenie campingu,

Goście campingu zobowiązani są do zachowywania porządku w miejscu swojego pobytu oraz na terenie całego Półwyspu Lipa. Śmieci należy wyrzucać wyłącznie w punkcie zbiorczym przy parkingu. Zabrania się wyrzucania śmieci wielkogabarytowych, elektrośmieci oraz odpadów niebezpiecznych.

9.   Palenie ognisk, grille, gaśnice

Ze względu na zagrożenie pożarowe ogniska palimy tylko w wyznaczonym miejscu przy restauracji. Zezwala się na używanie grillów turystycznych. Prosimy nie używać grillów na tarasach domków ze względu na zagrożenie pożarowe oraz zanieczyszczenie tarasów. Zużyty węgiel z grilla prosimy opróżniać do wyznaczonych do tego celu pojemników w punkcie zbiorczym przy parkingu lub w miejscu na ognisko. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy - kara 500 zł.

10.   Ingerencja w przyrodę

Zabrania się samowolnego wycinania gałęzi, kopania dołów, oznaczania miejsc, wieszania sznurów, anten, budowy podestów, zadaszeń, ogrodzeń, wszelakich innych konstrukcji itp. Zabrania się stawiania zewnętrznych zmywalni naczyń i pryszniców.

11.    Ruch kołowy na campingu

Dla każdego domku, przyczepy, jachtu przewidziany jest postój jednego samochodu. Pozostałe pojazdy należy ustawić na parkingu.  Wszystkie samochody (za wyłączeniem jednego do każdej przyczepy lub jachtu, zawartego w opłacie ryczałtowej na cały sezon) podlegają opłacie 10zł/doba. Prosimy ograniczyć ruch kołowy na campingu do minimum, zachować ograniczenie prędkości do 10 km/h oraz szczególną ostrożność. Zabrania się mycia pojazdów na terenie campingu. Parking campingu jest niestrzeżony.

12.  Pobyt na stanowisku ryczałtowym na przyczepę lub ryczałtowego cumowania jachtu

Osoby korzystające z pobytów ryczałtowych zobowiązane są do znajomości i akceptacji niniejszego regulaminu oraz „Zasad ryczałtowego ustawienia przyczepy/cumowania jachtu”.

13.  Działalność zarobkowa na terenie / użyczanie przyczep, jachtów osobom trzecim

Na terenie zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej bez zgody właściciela Półwyspu Lipa. Bezwzględnie zabrania się wynajmowania przyczep, jachtów, kamperów itp. celem uzyskania korzyści majątkowej lub użyczania ich osobom innym niż zameldowanym. Naruszenie tego punktu regulaminu wiąże się z natychmiastowym wydaleniem z Półwyspu Lipa bez zwrotu kosztów pobytu.

14.  Odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie Campingu

Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem rodziców lub osób, którzy są za nie bezpośrednio odpowiedzialne. Korzystanie przez dzieci ze sprzętu, placu zabaw i usług musi odbywać się wyłącznie w obecności nadzorujących ich dorosłych. Camping uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

15.   Odpowiedzialność Gościa za wyrządzone szkody

 Gość campingu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Campingu powstałe z jego winy oraz winy podlegających jego opiece dzieci i zwierząt oraz odwiedzających go osób.

16.  Odpowiedzialność za pozostawione rzeczy

Camping nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w przyczepach campingowych, kamperach, jachtach, namiotach i domkach oraz za ewentualne zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież przyczepy campingowej, kampera, jachtu, namiotu, samochodu lub innych dóbr przywiezionych przez Gościa na Camping, ich akcesoriów i zawartych w nich przedmiotów.

17.  Odmowa wstępu na camping

Obsługa zastrzega sobie prawo dla zakazu wstępu na camping osób pod wpływem alkoholu, zachowujących się nieodpowiednio oraz prawo do usunięcia z campingu osób nieprzestrzegających niniejszego regulaminu. Obsługa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin campingu lub wyrządził szkodę w mieniu campingu, Gości lub szkodę na osobie Gościa, pracownika campingu lub innych osób przebywających na campingu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu. Zastrzegamy sobie również prawo odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.

18.  Naruszenie regulaminu

Przebywanie na terenie campingu jest jednoznaczne ze znajomością i akceptacją niniejszego regulaminu. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu oraz norm współżycia turystycznego poddawane jest ocenie pracownika recepcji  i  może pozbawić Gościa możliwości dalszego pobytu na Campingu bez możliwości zwrotu kosztów pobytu.

19.   Obowiązki wyjeżdżającego Turysty

 • wymeldować się z domku, pola campingowego do określonej godziny pobytu ( Pkt 2.)   oraz w godzinach pracy recepcji
 • zdać klucz do domku / kartę wjazdową / kartę prysznicową
 • pozostawić domek i jego otoczenie lub miejsce biwakowania w czystości

 

      Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku.