Regulamin - Półwysep Lipa
 

Zadzwoń 605 44 66 55

Regulamin

Pobyt na terenie Półwyspu Lipa jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją poniższego regulaminu.

WSTĘP

 

Podmiot świadczący usługi / Sprzedawca – Maknitt-Tur Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Dąbrowska 5, 83-441 Wiele, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000192529, NIP 5911502281, nr REGON 191961560, kapitał zakładowy 100.000,00 zł, kapitał wpłacony 100.000,00 zł.

 

BIURA OBSŁUGI KLIENTA

 

Recepcja Półwysep Lipa

Adres pocztowy: Lipa 2, 83-442 Wdzydze Tucholskie 

Adres e-mail: recepcja@polwyseplipa.pl

Telefon: 605 44 66 55

 

Biuro Maknitt-Tur Sp. z o.o.

Adres pocztowy: Dąbrowska 5, 83-441 Wiele

Adres e-mail: biuro@knitter.pl

Telefon: 58 687 24 24

 

 

1.  Meldunek i opłaty

Meldunek

 • Recepcja jest czynna codziennie w godzinach 9.00 do 19.00 lub jeśli inaczej wg informacji na recepcji.
 • Obowiązuje dokonanie formalności meldunkowych w recepcji niezwłocznie po przybyciu.
 • Opłata za cały pobyt uiszczana jest w dniu przyjazdu. Należy rozliczyć się w godzinach pracy recepcji.
 • Obowiązują opaski na rękę pozwalające na identyfikacje Gościa.
 • Nie udzielamy zwrotu za pobyt w przypadku skrócenia rezerwacji przez Gościa - rozliczenie w dniu przyjazdu według rezerwacji.

Opłaty


 • Przelew bankowy tradycyjny
Nr konta i treść wskazana w korespondencji mailowej.

 • Gotówka w recepcji
 • Płatność kartą w recepcji
 • Płatności online

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy 24.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

 

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą realizacja rezerwacji/zamówienia nastąpi od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.


Chęć otrzymania Faktury Vat należy zgłosić na etapie sprzedaży, przed dokonaniem płatności.  Dotyczy to zarówno wpłaty zadatku jak i opłaty za pozostałą część kwoty. W innym przypadku nie ma możliwości zmiany paragonu fiskalnego na Fakturę VAT.


2.  Doba pobytu

 • Doba pobytowa rozpoczyna się od godz. 16.00 pierwszego dnia pobytu, a kończy się o godz. 11.00 w dniu wyjazdu. Doba pobytowa na polu campingowym trwa od 15.00 do 12.00. Wczasowiczów kończących pobyt uprzejmie prosimy o wymeldowanie się do tej godziny. Wymeldować się należy w godzinach pracy recepcji. 
 • Przedłużenie doby pobytowej na polu campingowym ( po uprzedniej rezerwacji i w miarę dostępności miejsc ) podlega opłacie za następną rozpoczętą dobę.

3.  Bramy główne campingu

 • W godzinach 2200 - 700 zamykamy główną bramę wjazdową.Wyjazd i wjazd na teren w tych godzinach możliwy po kontakcie telefonicznym ze stróżem. 
 • Numer do stróża / alarmowy 691-81-51-51  znajduje się na drzwiach recepcji  oraz bramie wjazdowej.

4.   Cisza nocna i zakłócanie spokoju

 • Na terenie obowiązuje zakaz głośnego puszczania muzyki niezależnie od ciszy nocnej. Prosimy nie zakłócać spokoju innym turystom także w żaden inny sposób. 
 • Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 8.00 następnego dnia. 
 • Wszelkie zakłócenia ciszy nocnej prosimy zgłaszać pod numerem alarmowym 691-81-51-51. 
 • Prosimy o zachowanie zgodne z normami zachowań międzyludzkich oraz turystycznych z poszanowaniem dla innych turystów oraz obsługi. 
 • Zakłócanie ciszy, niestosowanie się do zaleceń obsługi w tej kwestii lub wulgarne odnoszenie się do innych turystów i obsługi może skutkować usunięciem z Półwyspu Lipa bez zwrotu kosztów dalszego pobytu.
 • Właściciele zwierząt proszeni są o zapewnienie im odpowiedniej opieki, aby nie zakłócały spokoju szczekaniem, wyciem itp.. 

5.   Obecność gości

 • Osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie po godz. 2200   Po przybyciu na teren Półwyspu Lipa goście mają obowiązek zgłosić swoją obecność w recepcji, dokonać meldunku, ewentualnych opłat za pobyt wg cennika i stosować się do niniejszego regulaminu.  
 • Zabrania się wpuszczania gości własną kartą wjazdową. Recepcja ma wgląd w operacje dokonane kartami wjazdowymi.

6.   Polityka wobec pobytu zwierzat                                      

 • wszelkie zwierzęta domowe niezależnie od wielkości są akceptowane na Półwyspie Lipa;
 • należy zgłosić pobyt zwierzęcia w dniu przyjazdu w recepcji i uiścić za nie opłatę wg cennika, max 2 zwierzęta na domek;
 • prosimy prowadzić psy wyłącznie na smyczy i sprzątać po swoich pupilach;
 • należy posiadać aktualną książeczkę szczepień swojego czworonoga;
 • za wszelkie szkody i zdarzenia wyrządzone przez zwierzę odpowiada jego właściciel;
 • prosimy nie wprowadzać zwierząt na teren plaży i kąpieliska, wzdłuż brzegu półwyspu znajduje się wiele miejsc do wykąpania i zabawy z psem;
 • prosimy nie wprowadzać zwierząt na teren placu zabaw, klubiku dla dzieci;
 • psy są akceptowane w restauracji o ile znajdują się na smyczy lub na kolanach i nie stwarzają zagrożenia dla innych Gości, przed restauracją czeka zawsze miska świeżej wody;
 • prosimy nie wprowadzać psów do sal bankietowych i na bufety;
 • należy posiadać legowisko dla zwierzaka - prosimy aby zwierzęta nie wchodziły na kanapy i łóżka w domku

7.   Palenie wyrobów tytoniowych

 • Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych w obrębie domków, restauracji, sanitariatów, placu zabaw, plaży oraz wszelkich pomieszczeń zamkniętych. 
 • Niedopałki prosimy wyrzucać wyłącznie do popielnic lub śmietników. 
 • Opłata za palenie w domku – 500 zł.

8.  Porządek na terenie obiektu

 • Goście zobowiązani są do zachowywania porządku w miejscu swojego pobytu oraz na terenie całego Półwyspu Lipa. 
 • Śmieci należy wyrzucać wyłącznie w punkcie zbiorczym przy parkingu. 
 • Zabrania się wyrzucania śmieci wielkogabarytowych, elektrośmieci oraz odpadów niebezpiecznych.

9.   Palenie ognisk, grille, gaśnice

 • Ze względu na zagrożenie pożarowe ogniska palimy tylko w wyznaczonym miejscu przy restauracji. 
 • Zezwala się na używanie grillów turystycznych. Prosimy nie używać grillów na tarasach domków ze względu na zagrożenie pożarowe oraz zanieczyszczenie tarasów. 
 • Zużyty węgiel z grilla prosimy opróżniać do wyznaczonych do tego celu metalowych pojemników w punkcie zbiorczym przy parkingu lub w miejscu na ognisko. 
 • Za nieuzasadnione użycie gaśnicy - opłata 500 zł.

10.   Ingerencja w przyrodę

 • Zabrania się samowolnego wycinania gałęzi, kopania dołów, sadzenia dużych roślin poza obrebem stanowiska, oznaczania miejsc, wieszania sznurów, anten, budowy podestów, zadaszeń, ogrodzeń, przepierzeń, płotków, ogrodzeń i wszelakich innych konstrukcji itp. Zabrania się ustawiania i napełniania wodą basenów rozporowych. Zabrania się stawiania zewnętrznych zmywalni naczyń i pryszniców.

11.    Ruch kołowy na terenie Półwyspu Lipa

 • Dla każdego domku, przyczepy, jachtu przewidziany jest postój jednego samochodu. Pozostałe pojazdy należy ustawić na parkingu.  
 • Wszystkie samochody (za wyłączeniem jednego do każdej przyczepy lub jachtu, zawartego w opłacie ryczałtowej na cały sezon) podlegają opłacie 15 zł/doba. Prosimy ograniczyć ruch kołowy na terenie do minimum, zachować ograniczenie prędkości do 10 km/h oraz szczególną ostrożność. 
 • Zabrania się mycia pojazdów na terenie campingu. 
 • Parking campingu jest niestrzeżony.

12.  Pobyt na stanowisku ryczałtowym na przyczepę lub ryczałtowego cumowania jachtu

Osoby korzystające z pobytów ryczałtowych zobowiązane są do znajomości i akceptacji niniejszego regulaminu oraz „Zasad ryczałtowego ustawienia przyczepy/cumowania jachtu”.

13.  Działalność zarobkowa na terenie / użyczanie przyczep, jachtów osobom trzecim

 • Na terenie zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej bez zgody właściciela Półwyspu Lipa.
 • Bezwzględnie zabrania się wynajmowania przyczep, jachtów, kamperów itp. celem uzyskania korzyści majątkowej lub użyczania ich osobom innym niż zameldowanym bez uprzedniego zgłoszenia w recepcji. Naruszenie tego punktu regulaminu wiąże się z natychmiastowym wydaleniem z Półwyspu Lipa bez zwrotu kosztów pobytu.

14.  Odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie kompleksu

 • Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem rodziców lub osób, którzy są za nie bezpośrednio odpowiedzialne. 
 • Korzystanie przez dzieci ze sprzętu, placu zabaw i usług musi odbywać się wyłącznie w obecności nadzorujących ich dorosłych i zgodnie z regulaminem np. placu zabaw. Obiekt uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

15.   Odpowiedzialność Gościa za wyrządzone szkody

Gość Półwyspu Lipa ponosi odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju zniszczenia przedmiotów wyposażenia obiektu oraz szkody na mieniu lub osobie innego Gościa, powstałe z jego winy  oraz winy podlegających jego opiece dzieci,  zwierząt jak również odwiedzających go osób. Półwysep Lipa uchyla się od odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Gościa i podlegające jego opiece dzieci i zwierzęta.

16.  Odpowiedzialność za pozostawione rzeczy

Półwysep Lipa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w przyczepach, kamperach, jachtach, namiotach i domkach oraz za ewentualne zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież przyczepy, kampera, jachtu, namiotu, samochodu lub innych dóbr przywiezionych przez Gościa, ich akcesoriów i zawartych w nich przedmiotów.

17.  Odpowiedzialność za niepełne wykorzystanie oferty pobytu

Półwysep Lipa zgodnie z artykułem 471 Kodeksu Cywilnego nie ponosi odpowiedzialności finansowej w postaci rabatu za pobyt w przypadku gdy nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które Półwysep Lipa odpowiedzialności nie ponosi. Do okoliczności tych między innymi zaliczamy nagłe choroby personelu, ciężkie warunki pogodowe, przerwy w dostawie prądu i internetu wywołane przez burze, wiatr czy przerwy techniczne operatora lub inne niezależne od nas sytuacje. Harmonogram zajęć i dostępność atrakcji może ulec zmianie, ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

18.  Odmowa wstępu na teren obiektu

 • Obsługa zastrzega sobie prawo dla zakazu wstępu osób pod wpływem alkoholu, zachowujących się nieodpowiednio oraz prawo do usunięcia  osób nieprzestrzegających niniejszego regulaminu. 
 • Obsługa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu lub wyrządził szkodę w mieniu obiektu, Gości lub szkodę na osobie Gościa, pracownika obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu. Zastrzegamy sobie również prawo odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.

19.  Naruszenie regulaminu

Przebywanie na terenie campingu jest jednoznaczne ze znajomością i akceptacją niniejszego regulaminu. Rażące naruszenie zasad niniejszego regulaminu oraz norm współżycia turystycznego poddawane jest ocenie administracji i  może pozbawić Gościa możliwości dalszego pobytu.

20.   Obowiązki wyjeżdżającego Turysty

 • wymeldować się z domku, pola biwakowego do określonej godziny pobytu ( Pkt 2.)   oraz w godzinach pracy recepcji
 • zdać klucz do domku / kartę wjazdową / kartę prysznicową
 • pozostawić domek i jego otoczenie lub miejsce biwakowania w czystości

 21.   Reklamacje

 • W przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług Goście mają prawo do składania reklamacji.
 • Wszelkie Reklamacje przyjmuje Recepcja w godzinach otwarcia lub mailowo 24 h na dobę recepcja@polwyseplipa.pl
 • Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w jakości świadczonych usług.
 • Reklamacje dotyczące działania sprzedaży online należy kierować na adres e-mail biuro@knitter.pl
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację.


Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595


pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.


Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596


bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów; internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/ event=main.home.howitworks.Polityka prywatności

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych Gości obiektu Półwysep Lipa jest Maknitt-Tur Spółka z o.o. z siedzibą w Wielu, ul. Dąbrowska 5, 83-441 Wiele, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000192529, REGON 191961560, NIP 5911502281, zwana dalej Administratorem.

Administrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewniają odpowiednie środki ochrony danych.

 

W jakim celu przetwarzane są dane?

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • rezerwacji / składania zamówień na usługi noclegowe, turystyczno-rekreacyjne, gastronomiczne oraz świadczenia tych usług
 • komunikacji z Gościem zarówno przed wykonaniem usługi hotelowej, podczas pobytu w obiekcie, jak i po jego zakończeniu
 • udokumentowanie wykonania usługi zgodnie przepisami prawa podatkowego, a także w celu zapewnienia stronom prawa dochodzenia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku pobytem w obiekcie.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi.

Dodatkowo w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych Administrator przetwarza dane osobowe w celu kierowania do Gościa wyłącznie własnych informacji marketingowych i handlowych:

 • informacje o przyszłych wydarzeniach na Półwyspie Lipa (weekendy tematyczne, imprezy cykliczne)
 • aktualnościach (plany animacji, happy hours, ważne wydarzenia itp.)
 • promocjach i ofertach (promocje na wczasy, oferty, oferty pakietowe  itp.)

Dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.

Administrator przetwarza także dane osobowe pozyskane z monitoringu wizyjnego obiektu (bez rejestrowania dźwięku) w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom obiektu i innym osobom przebywającym na jego terenie.

 

Jakie są Twoje prawa?

Każdy Gość ma prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • przenoszenia danych osobowych
 • usunięcia danych osobowych

Prawo do usunięcia danych może być ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się Administratora z prawnego obowiązku przetwarzania danych na mocy szczególnych przepisów prawa krajowego (np.: prawa podatkowego). Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator udostępnia kontakt do osoby nadzorującej przetwarzanie danych – kontakt na adres korespondencyjny: 83-442 Wdzydze Tucholskie, Lipa 2 lub adres e-mail: marek@knitter.pl

 

Gdzie mogą być przekazywane dane osobowe?

Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: firmom świadczącym usługi wsparcia IT (Technologie Informacyjne), firmom świadczącym usługi obsługi księgowej oraz organom państwowym uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych i nie dokonuje ich profilowania.

 

Jakie są podstawy prawne do przetwarzania Twoich danych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa jest umowa o świadczenie usług hotelowych  w obiekcie Półwysep Lipa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych są odrębnie wyrażone zgody Gościa, o które zwracamy się na odwrocie karty pobytu, przy rejestracji do sieci wi-fi lub przy subskrybcji newsletter’a. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring wizyjny jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych. Prosimy także o zgodę na karcie pobytu Gościa na przetwarzanie danych osobowych: numer telefonu i e-mail w celu zapewnienia kontaktu w razie potrzeby  podczas pobytu Gościa w obiekcie lub po jego zakończeniu.

 

Jak długo będą przechowywane dane?

 

Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Administratora lub Gościa, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych i handlowych będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane maksymalnie przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.