Regulamin - Półwysep Lipa

Regulamin

Pobyt na terenie Półwyspu Lipa jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją poniższego regulaminu.

WSTĘP

 

Podmiot świadczący usługi / Sprzedawca – Maknitt-Tur Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Dąbrowska 5, 83-441 Wiele, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000192529, NIP 5911502281, nr REGON 191961560, kapitał zakładowy 100.000,00 zł, kapitał wpłacony 100.000,00 zł.

 

BIURA OBSŁUGI KLIENTA

 

Recepcja Półwysep Lipa

Adres pocztowy: Lipa 2, 83-442 Wdzydze Tucholskie 

Adres e-mail: recepcja@polwyseplipa.pl

Telefon: 605 44 66 55

 

Biuro Maknitt-Tur Sp. z o.o.

Adres pocztowy: Dąbrowska 5, 83-441 Wiele

Adres e-mail: biuro@knitter.pl

Telefon: 58 687 24 24

 

 

1.  Meldunek i opłaty

Meldunek

 • Recepcja jest czynna codziennie w godzinach 9.00 do 19.00 lub jeśli inaczej wg informacji na recepcji.
 • Obowiązuje dokonanie formalności meldunkowych w recepcji niezwłocznie po przybyciu.
 • Opłata za cały pobyt uiszczana jest w dniu przyjazdu. Należy rozliczyć się w godzinach pracy recepcji.
 • Obowiązują opaski na rękę pozwalające na identyfikacje Gościa.
 • Udzielamy zwrotu gotówki za niewykorzystane wyżywienie i parking.

Opłaty


 • Przelew bankowy tradycyjny
Nr konta i treść wskazana w korespondencji mailowej.

 • Gotówka w recepcji
 • Płatność kartą w recepcji
 • Płatności online

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy 24.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

 

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą realizacja rezerwacji/zamówienia nastąpi od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.


2.  Doba pobytu

Doba pobytowa rozpoczyna się od godz. 15.00 pierwszego dnia pobytu, a kończy się o godz. 11.00 w dniu wyjazdu. Doba pobytowa na polu campingowym trwa od 15.00 do 12.00. Wczasowiczów kończących pobyt uprzejmie prosimy o wymeldowanie się do tej godziny. Wymeldować się należy w godzinach pracy recepcji. Przedłużenie doby pobytowej na polu campingowym ( po uprzedniej rezerwacji i w miarę dostępności miejsc ) podlega opłacie za następną rozpoczętą dobę.

3.  Bramy główne campingu

W godzinach 2200 - 700 zamykamy główną bramę wjazdową.Wyjazd i wjazd na teren w tych godzinach możliwy po kontakcie telefonicznym ze stróżem. Numer do stróża / alarmowy 691-81-51-51  znajduje się na drzwiach recepcji  oraz bramie wjazdowej.

4.   Cisza nocna i zakłócanie spokoju

Na terenie obowiązuje zakaz głośnego puszczania muzyki niezależnie od ciszy nocnej. Właściciele zwierząt proszeni są o zapewnienie im odpowiedniej opieki, aby nie zakłócały spokoju szczekaniem, wyciem itp.. Prosimy nie zakłócać spokoju innym turystom także w żaden inny sposób. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 8.00 następnego dnia. Wszelkie zakłócenia ciszy nocnej prosimy zgłaszać pod numerem alarmowym 691-81-51-51. Prosimy o zachowanie zgodne z normami zachowań międzyludzkich oraz turystycznych z poszanowaniem dla innych turystów oraz obsługi. Zakłócanie ciszy, niestosowanie się do zaleceń obsługi w tej kwestii lub wulgarne odnoszenie się do innych turystów i obsługi może skutkować usunięciem z Półwyspu Lipa bez zwrotu kosztów dalszego pobytu.

5.   Obecność gości

Aktualnie do odwołanie ze względu na sytuację epidemiczną obowiązauje zakaz przebywania w domku osób innych niz zakwaterowane. Po przybyciu na teren Półwyspu Lipa goście mają obowiązek zgłosić swoją obecność w recepcji, dokonać opłat za pobyt wg cennika i stosować się do niniejszego regulaminu. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie po godz. 2200 . Zabrania się wpuszczania gości własną kartą wjazdową.

6.   Polityka wobec pobytu zwierzat                                      

 • wszelkie zwierzęta domowe niezależnie od wielkości są akceptowane na Półwyspie Lipa;
 • należy zgłosić pobyt zwierzęcia w recepcji i uiścić za nie opłatę wg cennika, max 2 zwierzęta na domek;
 • prosimy prowadzić psy na smyczy i sprzątać po swoich pupilach;
 • należy posiadać aktualną książeczkę szczepień swojego czworonoga;
 • prosimy nie wprowadzać zwierząt na teren plaży i kąpieliska, wzdłuż brzegu półwyspu znajduje się wiele miejsc do wykąpania i zabawy z psem;
 • prosimy nie wprowadzać zwierząt na teren placu zabaw, klubiku dla dzieci;
 • prosimy nie wprowadzać psów do budynku restauracji oraz sal bankietowych, przed restauracją znajduje się ogródek z parasolami tam zapraszamy ze zwierzakami, przed resrauracją czeka zawsze miska świeżej wody;
 • należy posiadać legowisko dla zwierzaka - prosimy aby zwierzęta nie wchodziły na kanapy i łóżka w domku.

7.   Palenie wyrobów tytoniowych

Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych w obrębie domków, restauracji, sanitariatów, placu zabaw, plaży oraz wszelkich pomieszczeń zamkniętych. Niedopałki prosimy wyrzucać wyłącznie do popielnic lub śmietników. Kara za palenie w domku – 500 zł.

8.  Porządek na terenie campingu

Goście campingu zobowiązani są do zachowywania porządku w miejscu swojego pobytu oraz na terenie całego Półwyspu Lipa. Śmieci należy wyrzucać wyłącznie w punkcie zbiorczym przy parkingu. Zabrania się wyrzucania śmieci wielkogabarytowych, elektrośmieci oraz odpadów niebezpiecznych.

9.   Palenie ognisk, grille, gaśnice

Ze względu na zagrożenie pożarowe ogniska palimy tylko w wyznaczonym miejscu przy restauracji. Zezwala się na używanie grillów turystycznych. Prosimy nie używać grillów na tarasach domków ze względu na zagrożenie pożarowe oraz zanieczyszczenie tarasów. Zużyty węgiel z grilla prosimy opróżniać do wyznaczonych do tego celu pojemników w punkcie zbiorczym przy parkingu lub w miejscu na ognisko. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy - kara 500 zł.

10.   Ingerencja w przyrodę

Zabrania się samowolnego wycinania gałęzi, kopania dołów, oznaczania miejsc, wieszania sznurów, anten, budowy podestów, zadaszeń, ogrodzeń, wszelakich innych konstrukcji itp. Zabrania się stawiania zewnętrznych zmywalni naczyń i pryszniców.

11.    Ruch kołowy na campingu

Dla każdego domku, przyczepy, jachtu przewidziany jest postój jednego samochodu. Pozostałe pojazdy należy ustawić na parkingu.  Wszystkie samochody (za wyłączeniem jednego do każdej przyczepy lub jachtu, zawartego w opłacie ryczałtowej na cały sezon) podlegają opłacie 10zł/doba. Prosimy ograniczyć ruch kołowy na campingu do minimum, zachować ograniczenie prędkości do 10 km/h oraz szczególną ostrożność. Zabrania się mycia pojazdów na terenie campingu. Parking campingu jest niestrzeżony.

12.  Pobyt na stanowisku ryczałtowym na przyczepę lub ryczałtowego cumowania jachtu

Osoby korzystające z pobytów ryczałtowych zobowiązane są do znajomości i akceptacji niniejszego regulaminu oraz „Zasad ryczałtowego ustawienia przyczepy/cumowania jachtu”.

13.  Działalność zarobkowa na terenie / użyczanie przyczep, jachtów osobom trzecim

Na terenie zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej bez zgody właściciela Półwyspu Lipa. Bezwzględnie zabrania się wynajmowania przyczep, jachtów, kamperów itp. celem uzyskania korzyści majątkowej lub użyczania ich osobom innym niż zameldowanym. Naruszenie tego punktu regulaminu wiąże się z natychmiastowym wydaleniem z Półwyspu Lipa bez zwrotu kosztów pobytu.

14.  Odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie Campingu

Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem rodziców lub osób, którzy są za nie bezpośrednio odpowiedzialne. Korzystanie przez dzieci ze sprzętu, placu zabaw i usług musi odbywać się wyłącznie w obecności nadzorujących ich dorosłych. Obiekt uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

15.   Odpowiedzialność Gościa za wyrządzone szkody

 Gość Półwyspu Lipa ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy oraz winy podlegających jego opiece dzieci i zwierząt oraz odwiedzających go osób.

16.  Odpowiedzialność za pozostawione rzeczy

Półwysep Lipa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w przyczepach, kamperach, jachtach, namiotach i domkach oraz za ewentualne zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież przyczepy, kampera, jachtu, namiotu, samochodu lub innych dóbr przywiezionych przez Gościa, ich akcesoriów i zawartych w nich przedmiotów.

17.  Odmowa wstępu na teren obiektu

Obsługa zastrzega sobie prawo dla zakazu wstępu osób pod wpływem alkoholu, zachowujących się nieodpowiednio oraz prawo do usunięcia  osób nieprzestrzegających niniejszego regulaminu. Obsługa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin campingu lub wyrządził szkodę w mieniu campingu, Gości lub szkodę na osobie Gościa, pracownika obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu. Zastrzegamy sobie również prawo odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.

18.  Naruszenie regulaminu

Przebywanie na terenie campingu jest jednoznaczne ze znajomością i akceptacją niniejszego regulaminu. Rażące naruszenie zasad niniejszego regulaminu oraz norm współżycia turystycznego poddawane jest ocenie pracownika recepcji  i  może pozbawić Gościa możliwości dalszego pobytu bez możliwości zwrotu kosztów pobytu.

19.   Obowiązki wyjeżdżającego Turysty

 • wymeldować się z domku, pola campingowego do określonej godziny pobytu ( Pkt 2.)   oraz w godzinach pracy recepcji
 • zdać klucz do domku / kartę wjazdową / kartę prysznicową
 • pozostawić domek i jego otoczenie lub miejsce biwakowania w czystości

 20.   Reklamacje

 • W przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług Goście mają prawo do składania reklamacji.
 • Wszelkie Reklamacje przyjmuje Recepcja przez 24 godziny na dobę.
 • Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w jakości świadczonych usług.
 • Reklamacje dotyczące działania sprzedaży online należy kierować na adres e-mail biuro@knitter.pl
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację.


Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595


pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.


Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596


bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów; internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/ event=main.home.howitworks.


    

  Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku.