PROJEKTY UE Program „Rybactwo i Morze” 2022 - Półwysep Lipa
 

Zadzwoń 605 44 66 55

PROJEKTY UE Program „Rybactwo i Morze” 2022

PROJEKTY UE Program „Rybactwo i Morze” 2022

WNIOSEK 

O DOFINANSOWANIE


na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych 


 

Zwiększenie potencjału produkcyjnego Maknitt-Tur Sp. z o.o. poprzez budowę nowoczesnego przyłącza energetycznego oraz zakup urządzeń gastronomicznych.

 

Maknitt – Tur Sp. o .o. w dniu 24.08.2022 podpisała umowę na dofinansowanie w ramach operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.


Przedmiotem operacji jest budowa nowoczesnego przyłącza energetycznego oraz zakup wyposażenia i urządzeń gastronomicznych na nowe stanowiska pracy w kompleksie wypoczynkowym Półwysep Lipa. Projekt w pełni wpisuje się w ogólny cel LSR, czyli „Wysoka aktywność mieszkańców na lokalnym rynku pracy i rozwój przedsiębiorczości w oparciu o zasoby i potencjał obszaru rybackiego” jak również w najwyższym stopniu w szczegółowy cel LSR, czyli „Rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie i rozwój MŚP oferujących usługi oparte na wodnym potencjale obszaru”. 

W związku z ciągłym rozwojem spółka stanęła przed problemem z niewystarczającą ilością energii elektrycznej, a dokładanie ze zbyt małym przyłączem. Kluczowe dla rozwoju spółki w zakresie produkcji gastronomicznej stało się podniesienie ograniczeń w dostawie energii. Aktualnie nie mogliśmy zakupić nowych urządzeń w związku z brakiem wystarczającej mocy przyłącza, czyli po prostu korzystaliśmy z naszego przyłącza na 100 %.

 

 

W skład operacji wejdą następujące działania :

1. Budowa abonenckiej stacji transformatorowej o mocy 400kVA  z układem pomiarowym półpośredni

2. Zakup wyposażenia do kuchni i restauracji:

- piec do pizzy wraz z podstawą

- witryna chłodnicza

- zmywarka do szkła

- barmix